Ehsaniha logo

توزیع غذای گرم

۵ بهمن ۱۴۰۱

توزیع غذای گرم و کارتِ دریافتِ نان، به ۵۰ خانواده در خیریه جابربن عبدالله انصاری(نابینایان و نیازمندان)


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط