Ehsaniha logo

دو هزار سفیر

۸ اسفند ۱۴۰۰

در قضیه مرز میلک و هجوم برادران و خواهران عزیز افغانستانی به این مرز که تعداد زیادی کوک و نوجوان به همراه داشتند ، گروه جهادی تربیتی بنت الهدی اقدام به طراحی و تولید و توزیع جورچین هایی با حضور دو کودک که کلمه افغانساتان را با هم میساختند، کرد


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط