Ehsaniha logo

توزیع بسته های معیشتی در بین عشایر

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

توزیع بسته های معیشتی بین عشایر و آسیب دیدگان کرونا با حماست بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و خیرین عزیز


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط