Ehsaniha logo

مسابقه فعالیت جهادی

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

فعالیت های جهادی موسسه خاتم الانبیاء ب صورت گسترده در عرصه های عمرانی آموزشی درمانی فرهنگی از سال۱۳۹۶ بصورت رسمی ثبت شده شروع ب کار کرده و پروژه های بزرگی مانند ساخت مدرسه در خراسان جنوبی فعالیت های آموزشی در سیستان و بلوچستان وهمین طور شناسایی زیرساخت ها و پتانسیل های کار آفرینی در مناطق محروم بوده است

دسته‌بندی

عمران و آبادانی