Ehsaniha logo

پارک قیطریه به تصرف نیروهای جهادی و بسیجی تهرانپارس درآمد

۴ اسفند ۱۴۰۰

خبر فوری قیطریه تهران در یک اقدام جهادی و انقلابی به تصرف نیروهای بسیجی تهرانپارس درآمد.