Ehsaniha logo

۱۰۰۰ بسته گوشت در شهرستان رامیان توسط ستاداجرایی فرمان امام استان گلستان بین نیازمندان توزیع شد. آذر

۲۷ آذر ۱۴۰۰


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط