Ehsaniha logo

جهاد های کرونایی

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

این کلیپ مربوط به فعالیت های جهادی پایگاه شهید علیشیری لارستان است که از ابتدای شیوع کرونا تا تاریخ 30 آبان 1400 انجام گرفته است.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط