Ehsaniha logo

برنامه بزن بریم قسمت پانزدهم

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

بزن بریم مستندی با موضوع هویت ایرانی که از طریق سفر چند کودک به روستاهای مختلف کشور و تعامل با کودکان آن مناطق، به معرفی تنوع قومی، اقلیمی و آداب و رسوم و همچنین روحیه امید، نشاط و تاب آوری کودکان در این مناطق می‌پردازد و در خلال آن به خدمات بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای محرومیت زدایی این مناطق نیز پرداخته می‌شود.

دسته‌بندی

علمی و فرهنگی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط