Ehsaniha logo

توزیع بسته های معیشتی برای آسیب دیدگان از کرونا و نیازمندان تحت حمایت موسسه خیریه امیرالمومنین(ع)

۵ بهمن ۱۴۰۱

1-بسته بندی و توزیع بسته های معیشتی (کمکهای مومنانه) در اوج شیوع بیماری منحوس کرونا اهدایی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با همت موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) و گروهای جهادی مردمی 2- طبخ بیش از 2000 هزار پرس غذای گرم با همکاری ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و با همت موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) و گروههای جهادی زیر مجموعه موسسه


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط