Ehsaniha logo

جشن گلریزان برای آزادی یک زندانی توسط گروه مسیر مهربانی

۲۳ اسفند ۱۴۰۱

جشن گلریزان برای آزادی یک زندانی قتل غیر عمد که 17 سال در زندان است توسط گروه جهادی مسیر مهربانی