Ehsaniha logo

جهادگران سپاه پیشرفت ۱

۲۲ دی ۱۴۰۱

قصد ما از ساختن این مستند نمایش گوشه ای از زحمت دانشجو معلمان ایثارگری که در اوج کرونا مریضی را به جان خودشان خریدن ولی نگذاشتن دانش آموزانی که از آموزش مجازی عقب مانده اند از تحصیل عقب بیفته اند کاری از گروه جهادی شهید باهنر بیرجند

دسته‌بندی

آموزش

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط