Ehsaniha logo

انعکاس خبری افتتاحیه طرح مثبت حرکت در اصفهان

۲۵ آذر ۱۴۰۰

100 ویلچر بین نوجوانان زیر 14 سال محروم دارای معلولیت در استان اهدا گردید


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط