Ehsaniha logo

کمکهای ماهیانه دارالایتام

۲۱ دی ۱۴۰۱

موسسه خیریه دارالایتام احمدیه ملایر از سال۱۳۷۶ بصورت قانونی و باشماره ثبت۳۰ شروع به فعالیت نموده که بدون استثنایی هرماهه خواروبار بین خانواده‌های بی سرپرست(ایتام) بصورت رایگان توزیع مینماید


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط