Ehsaniha logo

گزارشی از اقدامات شاخص قرارگاه شهید لاجوردی استان مرکزی برای زندانیان و خانواده زندانیان

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

قرارگاه جهادی شهید لاجوردی استان مرکزی اولین قرارگاه تخصصی کشور در امر خدمات و اقدامات جهادی به زندانیان و خانواده آنان است که با کمک شما بزرگواران در استان مرکزی شروع به فعالیت و ارائه خدمات جهادی کرده است.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط