Ehsaniha logo

توزیع بسته معیشتی بین نیازمندان بالاخص خانواده های فاطمیون

۲۹ دی ۱۴۰۱

هر ماه دو مرحله بسته های غذایی ویژه خانواده های محترم و آبرومند فاطمیون توزیع می کنیم توسط بچه های گروه جهادی شهید ابراهیم هادی شهر هشتگرد قدیم


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط