Ehsaniha logo

شهیدانه

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

تدوین کلیپی ازدیدار باخانواده های شهدای منطقه هدف درروستاهای اطراف مشهد

دسته‌بندی

علمی و فرهنگی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط