Ehsaniha logo

اطعام غدیر

۲۱ دی ۱۴۰۱

پخت ۱۴۰۰۰هزار پرس غذا برای محرومان خانواده های کم برخوردار