Ehsaniha logo

مرحله هفتم رزمایش همدلی و احسان با عنوان سفره احسان نبوی

۹ آبان ۱۴۰۰

در این مرحله همچون مراحل قبلی این رزمایش گروه‌های جهادی که ظرفیت همکاری در این خصوص را دارند شناسایی شده و بسته‌ها پروتئینی برای توزیع در بین جامعه هدف در اختیار گروه های جهادی قرار داده شده است