Ehsaniha logo

توزیع ۲۵۰۰ پرس غذای گرم به همت ستاداجرایی فرمان امام گلستان و گروههای جهادی به مردم شهرعلی آباد

۲۹ تیر ۱۴۰۱


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط