Ehsaniha logo

خدا همین حوالیه ...

۴ بهمن ۱۴۰۱

تامین ۵ کولر جهت خانواده های تحت حمایت خیریه آبشار عاطفه ها شعبه بوشهر با همکاری حساب ۱۰۰ امام و در انتها برنامه آینده با هدف تامین خانه جهت یک خانواده با ۳ فرزند معلول


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط