Ehsaniha logo

طبخ و توزیع غذا در روز غدیر

۲۱ دی ۱۴۰۱

طبخ ۱۵۰۰ پرس غذا در روز عید غدیر و توزیع بین نیازمندان حاشیه شهر بیرجند توسط گروه جهادی بیت الحسین(ع) بیرجند با همکاری هیئت بیت الحسین(ع) بیرجند