Ehsaniha logo

پخش نان

۹ اسفند ۱۴۰۰

پخش نان صلواتی به علت بارش سنگین برف و مسدود شدن راه های مواصلاتی بین روستایی و شهری توسط قرارگاه جهادی شهید علی سیفی در روستاهای منطقه هدف انجام پذیرفت