Ehsaniha logo

تنها تیم ضدعفونی دوچرخه سوار

۴ اسفند ۱۴۰۰

#اختصاصی_کانال_پارک_پلیس

🎥 همایش روز جهانی دوچرخه، پارک شهر

🚲 در این همایش از زحمات تیم ضدعفونی کننده #پارک_پلیس بعنوان تنها گروه دوچرخه سوار ضدعفونی توسط مسئولین تقدیر شد. همچنین ضدعفونی این مراسم بر عهده تیم ضدعفونی کننده #پارک_پلیس بود.