Ehsaniha logo

این راه تا ظهور مهدی موعود (عج) ادامه دارد...

۲۸ بهمن ۱۴۰۱

آیین افتتاح درمانگاه دندان پزشکی شهید همدانی

با همکاری بنیاد احسان ، بنیاد علوی ، شهرداری همدان