Ehsaniha logo

رزمایش پدرانه قرارگاه جهادی شهید لاجوردی استان مرکزی

۲۱ دی ۱۴۰۱

رزمایش پدرانه قرارگاه جهادی شهید لاجوردی استان مرکزی برای کمک به زندانیان و خانواده زندانیان


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط