Ehsaniha logo

افتتاح آزمایشگاه بزرگترین بیمارستان سیار میکانیزه کشور

۲۰ تیر ۱۴۰۱

بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه سیار کشور توسط بنیاد احسان افتتاح شد که این مجموعه، بخشی از بیمارستان سیار احسان با ظرفیت بستری ۱۱۰ نفر خواهد بود، مساحت این آزمایشگاه ۷۰ مترمربع و هزینه ساخت و تجهیز این آزمایشگاه نیز ۱۰ میلیارد تومان بوده است.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط