Ehsaniha logo

جهاد انفاق، جهاد همدلی، جهاد مواسات

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

📌طرح رسیدگی و ارسال بسته های ارزاق حمایتی برای ۷۰۰۰ خانواده تحت پوشش گروه های جهادی ، خیریه ها و ... توسط ستاد مردمی مبارزه با کرونا

📌این ستاد در فاز اول بعد از شیوع ویروس منحوس کرونا اقدام به ضدعفونی معابر و اماکن عمومی ، رسیدگی به افراد درگیر با بیماری و ضدعفونی منازل، در فاز دوم شروع به تولیدات در بخش های مختلف اعم از ماسک صنعتی و خانگی ، گان ، شیلد ، آب میوه برای بیمارستان ها ، غذای گرم ، نصب روشور برای مکان های پرتردد و ... نمود، حال در فاز سوم بعد از رسیدگی کامل به بحث سلامتی آحاد جامعه با حفظ فعالیت های قبلی به رسیدگی در موضوع معیشت خانواده های آسیب دیده پرداخت، این در حالی بود که با توصیه مقام معظم رهبری رسیدگی به معیشت خانواده های آسیب دیده تحت عنوان جهاد انفاق در اولویت گروه های جهادی قرار گرفت.

ستاد مرکزی مبارزه با کرونا تهران ستاد مردمی مبارزه با کرونا منطقه چهار

با انتشار این پیام شما هم یک #رسانه_باشید

#کانال_پارک_پلیس @parkpolice