Ehsaniha logo

پویش لبخند احسان در جزیره هرمز

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در جزیره هرمز توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با همکاری گروه‌های مردمی و جهادی.