Ehsaniha logo

توزیع ۲۷ تن در ۱۲ هزار بسته به نیازمندان آسیب دیده در کرونا از سوی ستاد اجرایی فرمان امام ره گلستان

۱۰ آذر ۱۴۰۰


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط