Ehsaniha logo

همخوانی ای ایران

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

همخوانی سرود ای ایران توسط اهالی شهرک امید در شب چهار شنبه سوری سال گذشته این اقدام حوادث چهارشنبه سوری و انفجار و تلفات را کاهش داد.