Ehsaniha logo

پایان ساخت و بازسازی منزل یک مستمند در شهر آبپخش توسط برونسی ها

۱۶ تیر ۱۴۰۰

گروه جهادی شهید برونسی شهرستان بوشهر در راستای پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و کمک محرومین با برگزاری اردو جهادی در آبپخش اقدام به بازسازی و منزل یک مستمند نمود.