Ehsaniha logo

خدمات در کرمانشاه

۲۳ بهمن ۱۴۰۰

قدمگاه رهبر به منطقه زلزله زده ای در کرمانشاه شد محل خدمت به مردم و مردم نامیدندش بیت رهبری

دسته‌بندی

عمران و آبادانی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط