Ehsaniha logo

طبخ و توزیع 14 هزار پرس غذای گرم در روز عاشورای حسینی در استان خراسان شمالی

۳۰ مرداد ۱۴۰۰