Ehsaniha logo

ایجاد محل بازی توسط گروه‌های جهادی برای کودکان افغانی و پاکستانی

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

در این طرح محل بازی ای با فضای امام حسین و نقاشی ‌های مذهبی با کمک مردم و گروه جهادی برای کودکان پناه جو و ... ایجاد شده است.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط