Ehsaniha logo

روایت خدمت

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

بیش از سه سال از شیوع کرونا می‌گذرد و در این مدت هر اقدامی برای مقابله با این مهمان ناخوانده صورت گرفت و در این میان فعالیت گروه‌های جهادی چشمگیر بوده است که در زمانی که ورود این مهمان ناخوانده به کشور اعلام شد، افراد از ترس این بیماری در منازل به سر می‌بردند اما افرادی بودند که وارد میدان و صحنه شدند و به کمک کادر درمان شتافتند و یا به صورت جهادی در زمینه‌های مختلف به ارائه خدمت پرداختند. در استان مرکزی نیز گروه‌هایی در قالب جهادی وارد میدان شدند و فعالیت‌هایی از حضور در بیمارستان‌ها و کمک به کادر درمان گرفته تا تهیه بسته‌های معیشتی و کمک به محرومان و نیازمندان را رقم زدند، هر چند فعالیت این گروه‌ها مدت‌ها در قالب‌ و سبک‌های متفاوتی انجام شده بود اما با شیوع کرونا نحوه و سبک اجرای فعالیت‌ها به سمت دیگری سوق داده شد در این ویدئو کلیپ تصاویری از خدمت گروه های جهادی را شاهد خواهیم بود.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط