Ehsaniha logo

گروه جهادی ثقلین شاهرود

۱ اسفند ۱۴۰۰

گروه طلاب جهادی شاهرود تنها گروه جهادی طلبه در سطح استان می‌باشد که بصورت جهادی در کارهای فرهنگی و تبلیغی در مناطق مختلف شهرستان بصورت جدی کار می‌کند اما در ایام کرونا در پیک های مختلف کرونا به کمک کادر درمان شتافت و یکی از اتفاقات زیبا را رقم زدند... و این کلیپ تنها کار کوچکی از گروه طلاب ثقلین را به نمایش گذاشته است...