Ehsaniha logo

توزیع بسته های معیشتی در شهر سراب حمام پلدختر

۲۶ تیر ۱۴۰۱

گروه جهادی شهید ابراهیم هادی در شهر سراب حمام شهرستان پلدختر اقدام به توزیع خشکبار،مرغ، میوه جات، هدایای فرهنگی و نقدی بین روستاهای محروم نمود.

قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شهرستان پلدختر


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط