Ehsaniha logo

گردان سفید پوشان

۶ بهمن ۱۴۰۱

این مستند در مورد فعالیت بچه های دانشگاه علوم پزشکی در سال 1397 در یکی از مناطق محروم استان گلستان می باشد که فعالیت اردویی آنها به تصویر کشیده شده است.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط