Ehsaniha logo

امداد همدلی برای کودکان سیستان و بلوچستان

۴ اسفند ۱۴۰۰

انجمن سرای امید و همدلی حامی کودکان سیستان و بلوچستان در راستای حمایت از کودکان آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب فعالیت مینماید در همین خصوص اعضای انجمن با این نظر که دستی که کمک می کند از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است برای کودکان فعالیت مینمایند.

دسته‌بندی

پیشرفت منطقه ای

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط