Ehsaniha logo

فعالیت های گروه جهادی منتظران ظهور در موج کرونا

۹ اسفند ۱۴۰۰

🎥 "مستند تا پای جان"

🔹 کاری از رسانه مردمی محله ابوذر

فعالیت های گروه جهادی منتظران ظهور ،مرکز نیکوکاری ابوذر در موج قبلی کرونا در شهرستان زاهدان


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط