Ehsaniha logo

چادر نماز براب جشن تکلیف

۲۷ دی ۱۴۰۱

با سلام با کمک خیرین و همکاری ادارات نظیر بسیج دانش اموزی و آموزش و پرورش حدود ۵۱۰ متر پارچه تهیه و برای ۱۶۰ دختر چادر برای دختران سطح شهرستان دوخته شد و در جشن تکلیف و اولین نماز با این چادر ها خوانده شد که همه دوخت لباس توسط خانم بنده انجام شد.09118543561محسن بهی از ملکشاهی ایلام

دسته‌بندی

دینی و مذهبی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط