Ehsaniha logo

پخش مستند پویش جهادی مرهم از شبکه سه سیما

۲۰ آذر ۱۴۰۱

🔹پویش جهادی مرهم در استان تهران توزیع دارو مورد نیاز مردم توسط گروه های جهادی با حمایت 5 میلیارد ریالی بنیاد احسان از 11 گروه جهادی پزشکی در استان تهران

🔹در راستای اقدامات بنیاد احسان در حوزه سلامت، 14 منطقه تهران توسط گروه های جهادی همکار بنیاد احسان تحت پوشش پزشکی و دارویی قرار گرفتند.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط