Ehsaniha logo

چهارشنبه های امام رضایی(ع)

۲۲ دی ۱۴۰۱

چهارشنبه هر هفته توزیع اطعام(غذای گرم) و البسه گرم برای نیازمندان و اسمان خواب ها


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط