Ehsaniha logo

گروه جهادی شهید حججی ساخت خانه نیازمند

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

خانواده نیازمندی که داخل چادر زندگی میکردند گروه جهادی شهید حججی اقدام به ساخت خانه نمود

دسته‌بندی

عمران و آبادانی