Ehsaniha logo

اردوی جهادی راه ناتمام

۲۳ دی ۱۴۰۱

اردوی جهادی راه ناتمام در 3 بخش ، عمرانی (اتمام ساخت 1 باب منزل محرومین) ، پزشکی ( دندان پزشکی، مامایی ، آموزش بهداشت و غربالگری) و فرهنگی ( برگزاری هیات ، دیدار با خانواده شهدا ، برگزاری کلاس آموزشی برای دانش آموزان و برگزاری کلاس های مشاوره برای خانواده ها) در دهستان مهربان سفلی بخش گل تپه شهرستان کبودرآهنگ