Ehsaniha logo

یلدای فاطمی کنار محرومین

۲۱ دی ۱۴۰۱

تهیه و بسته بندی سبدهای یلدایی برای خانوار های نیازمند حاشیه شهر . درجهت محرومیت زدایی و ایجاد شادی و نشاط بین اعضای خانوار مخصوصا فرزندان این قشر از جامعه.

دسته‌بندی

حاشیه نشینی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط