Ehsaniha logo

کلیپ نماهنگ سرمشق جهاد

۶ بهمن ۱۴۰۱

محله سردشت شهرستان فردوس، یادگار روزگارانی است که زمین لرزه ای بزرگ، زندگی مردم این دیار را ویران کرد و باعث شد که اولین اردوی جهادی ایران به ابتکار و سرپرستی آیت الله خامنه ای در سال ۴۷ تنها چند روز پس از زمین لرزه در فردوس شکل بگیرد و این اردو و کمک رسانی ها نزدیک به دو ماه به طول انجامید و سرمشق اردو های جهادی در ایران شد ... نماهنگ «سرمشق جهاد» ، اجرای نمایشی و ترکیبی سرود و اردوی جهادی نوجوانان فردوسی می‌باشد که به همین مناسبت یعنی برگزاری اولین اردوی جهادی ایران، به سفارش ستاد اجلاسیه جهاد مقدس ساخته شد.

دسته‌بندی

عمران و آبادانی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط