Ehsaniha logo

قرار عاشقی...

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

روزگاری که ویروس منحوس کرونا باعث شد قرار های عاشقانه مان در مساجد و تکیه ها و حسینه ها کم شود و درب مساجد بسته و خالی از زیبای شود. این همدلی و احسان بچه های جهادی هیئت بود که در کنار هم و دست به دست هم با رعایت کامل پروتکل بسته های معیشتی را تهیه کردند و با انجام اقدامات فرهنگی در کنار این بسته های غذایی آن ها را شبانه و بدون شناسایی به مناطق حاشیه شهر برای خانواده های نیازمند رساندند.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط