Ehsaniha logo

توضیح بسته های معیشتی در روستاهای محروم بخش راین

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

در ششمین مر حله از کمک های مومنانه و توضیح بسته های معیشتی به مناسبت ایام عید نوروز به همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط