Ehsaniha logo

کلیپ رزمایش هفتم و توزیع ۲۱ تن گوشت در خراسان شمالی

۱ دی ۱۴۰۰

توزیع ۱۰ هزار بسته پروتئینی (۲۱ تن ) در بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا بوسیله ۷۴ گروه مردمی و جهادی